Hakkımızda

MİSYONUMUZ:

Peygamberimiz (sa) tarafından miras bırakılan Kur’an ve Sünneti anlayan,

anlatan ve yaşayan (İlmiyle Amil ), sahasında bilgi ve donanıma sahip yetkin

ve etkin insan yetiştirmek.

 

VİZYONUMUZ:

İslam’ın asıl kaynağı olan Kur’an’ı  Mübin’i hıfz etmiş, İslami İlimlerde temayüz

etmekle birlikte beşeri ilimlere Agah yetişmiş insan gücüyle, hoşgörü, tevazu,

sabır, samimiyet, vefa ve fedakarlık ilkelerinde taviz vermeden insanlara sahih

İslam’ı anlatarak toplumsal barışa, Milli birlik ve beraberliğe, İnsanlığın ihtiyacı

olan kardeşlik  hukukunun ve münevver   bir Medeniyetin ( İrfan ) yeniden

inşasına katkı sağlamak…

 

kara kalem